Privacy

Dit is de privacyverklaring van “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65158962, inzake de website www.avond4daagse-balkum-mirroi.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi” in het deelnemersbestand van de “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi ” en de verwerkingen via onze website.

 

De “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi” respecteert de privacy van alle deelnemers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”. U dient zich ervan bewust te zijn dat “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi” niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Foto’s

Tijdens de Avond4daagse Balkum Mirroi worden mogelijk foto’s en video’s gemaakt van de aanwezigen, welke gepubliceerd worden op de website en/of Facebookpagina van “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan de avondvierdaagse van de “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het deelnemersbestand van de “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi” en gebruikt t.b.v. de financiële administratie, inzage te verkrijgen in het deelnemersveld en het koppelen van de juiste medaille aan de juiste persoon.

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”.

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

 

Bewaartermijn

“Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi” bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van “Stichting Avond4daagse Balkum Mirroi”. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

© 2024 Avond4daagse Balkum Mirroi. All rights reserved | Privacy
Ontwerp & Realisatie door BackBone IT.